Gå til innholdet
Bestill

Miljø og Kvalitet

ELV og Autoretur

Felles europeiske direktivet om ansvaret for kjøretøy gjennom hele dets levetid

Alle bilprodusenter har selv ansvaret for materialene i kjøretøyet gjennom hele dets levetid. I praksis betyr det at produsentene selv må sørge for forsvarlig og forskriftsmessig produksjon, og til slutt gjenvinning av kjøretøyene. Autoretur AS er et felles system for innsamlig og gjennvinning av kjøretøy i Norge for alle bilmerker/importører. 

Autoretur AS er de norske bilimportørenes felles svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall, slik ELV krever.

 

Les mer om Autoretur her 

 

Oppdatert