Slik jobber vi med bærekraft

Vi i Nardo Bil er bevisste på vårt ansvar og fotavtrykket vi etterlater oss.

Dronebilde av bil på landevei

Vi i Nardo Bil er bevisste på vårt ansvar og fotavtrykket vi etterlater oss. Dette gjelder alt fra bilene vi selger, til hvordan vi driver våre verksted og håndterer avfall og bildeler.

Elektriske biler
Vi er med på det grønne skiftet og satser tungt på elektriske biler – både helelektrisk og ladbare hybrider. I 2021 var hele 93% av bilene vi leverte enten helelektriske eller ladbare hybrider.

Verksteddrift
Vårt verkstedkonsept Volvo Personlig Service (VPS) innebærer at to mekanikere jobber på hver bil som kommer inn til vårt verksted. Med to mekanikere på hvert team halverer vi ventetiden på de fleste jobbene, og kunden kan derfor vente i vår kundelounge mens bilen er på verksted. Dette fører til mindre kjøring til og fra vårt verksted, og er bra både for miljøet og våre kunder.

Miljø
Vi tar miljøet på alvor, og dette forplikter i alle ledd. Vi har klare retningslinjer i konsernet for hva vi gjør med avfallshåndtering, energisparing, kjemikaliebruk, transport, innkjøp, gjenbruk og HMS. Alt dette er med på å redusere vårt avtrykk, og som igjen reduserer risikoen for skader på ytre miljø.

 

Vi tar hånd om bilen din når den har gått sin siste mil

Autoretur AS er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall. Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å ta vare på naturressursene, redusere CO2-utslippene og minske avfallshåndteringen. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og vi sparer miljøet for store belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer.

Les mer her: https://autoretur.no/om-autoretur/

 

Bærekraft hos våre bilprodusenter
Våre bilprodusenter har egne bærekraftmål, og vi er stolte av å spille på lag med samfunnsengasjerte og klimabevisste produsenter.

Les mer om bærekraftstrategien til Volvo, Polestar, Jaguar og Land Rover her:

Mørk blå Volvo i et mørk blått rom

Bærekraft hos Volvo

Bærekraft er like viktig for oss som sikkerhet. Vår kjerneverdi er å beskytte alle menneskers liv, både i og utenfor bilene våre. Nå vil vi gjøre like mye for å beskytte jordens levetid.

Les mer
Parkert , hvit Polestar

Bærekraft hos Polestar

Polestar er fast bestemt på å forbedre samfunnet vi lever i ved å bruke design og teknologi til å sette fart på overgangen til bærekraftig, elektrisk mobilitet.

Les mer
Kvinne setter bil på lading utenfor et hus

Bærekraft hos Jaguar

En verden med null utslipp, null ulykker, null overbelastning. Vår ambisjon er å gjøre samfunnene våre tryggere og sunnere, og miljøene våre renere gjennom høyteknologisk innovasjon.

Les mer
Parkert rød Range Rover på lading

Bærekraft hos Land Rover

Vi er forpliktet til å drive virksomheten vår på en ansvarlig og bærekraftig måte slik at vi kan gi økt verdi til kundene våre, selskapet og den bredere økonomien.

Les mer