Presse

Ved henvendelser, ta kontakt med:

Rune Wang-Henrichsen
Konsernleder Nardo Bil Gruppen
E-post: rune.wang-henrichsen@nardobil.no
Tlf. 928 19 000