1         Personvern policy

Vi i Nardo Bil AS bryr oss om deg og ditt personvern, og ønsker at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker eller handler fra våre sider.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson, eksempelvis navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. I denne erklæringen finner du all informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og personvernregler.

1.1            Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Nardo Bil AS, org.nr. 934 761 472, Tungavegen 2, 7047 Trondheim, +47 738 94 300, post@nardobil.no, er behandlingsansvarlig for håndtering av dine opplysninger i henhold til denne erklæringen.

1.2           Hvilke personopplysninger samles inn?

Ved bestilling av varer, tjenester, prøvekjøringer eller kjøp registreres din kontaktinfo og registreringsnummer på ditt kjøretøy. Du kan også opprette kundekonto med dine opplysninger.

Vi behandler de opplysningene som du har gitt oss, eller opplysninger som er innhentet fra deg eller en tredjepart. Når du registrerer kundekonto eller gjør et kjøp hos oss oppgir du informasjon om deg selv, det kan også være du gir oss kontaktinfo i forbindelse med et arrangement eller kundekveld i vår regi. Informasjonen du oppgir kan eksempelvis være navn, e-post, telefonnummer, adresse, registreringsnummer på kjøretøy, betalingsopplysninger, spørsmål om våre produkter og tjenester, informasjon om kjøretøyet ditt o.l.

1.3            Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Opplysninger nødvendige for å gjennomføre kontraktsforhold og ivareta kjøretøyenes sikkerhet innhentes med grunnlag i personopplysningsloven. Vi bruker dine personopplysninger til å administrere dine bestillinger, behandle kjøp og retur, for å kunne tilby et tilpasset vareutvalg, gi deg god service, og for å markedsføre våre produkter og tjenester.

1.4            Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Dersom vi deler personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som sørger for at de ikke kan misbruke eller bruke opplysningene til andre formål enn de som er oppgitt.

Vi forbeholder oss retten til å utlevere opplysninger i enkelttilfeller, som eksempelvis til offentlige myndigheter om det skulle være mistanke om lovbrudd.

Se eget punkt 1.8 «databehandleravtale» for mer informasjon.

1.5            Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med avtalen og behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. Eksempelvis pålegger bokføringsloven oss å oppbevare regnskapsbilag i fem år. Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene dine utover det.

1.6            Endring av personvernerklæring

Det vil kunne forekomme endringer av denne personvernserklæringen. Når det skjer vil vi publisere/informere/kommunisere dette på vår nettside www.nardobil.no.

1.7            Innsyn, retting og sletting av personopplysninger

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg. Hvilke opplysninger som finnes registrert hos oss kan du til enhver tid få innsyn i ved å ta kontakt med oss på personvern@nardobil.no

Hvis noen av opplysningene vi har registrert på deg ikke er korrekte, anbefaler vi at du tar kontakt snarest slik at vi kan endre dette. Tilbakekalling av samtykke, helt eller delvis, vil ikke ha innvirkning på vår behandling av dine personopplysninger i tiden før tilbakekallingen fant sted.

Du er ikke under noen omstendigheter pålagt å utlevere dine personopplysninger til oss, men i tilfelle du velger å ikke gjøre det, vil vi heller ikke kunne inngå eller oppfylle avtale med deg, med mindre det er snakk om fysisk kontantsalg av produkt med lavere verdi eller det er snakk om en viss kontaktinformasjon, eksempelvis e-post eller telefonnummer, og opplysningen ikke er nødvendig for den spesifikke transaksjonen.

1.8            Databehandleravtale

Vi inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

1.9            Datasikkerhet

Vi respekterer retten hver enkelt bruker av disse nettsidene har til datasikkerhet. All informasjon om deg vil primært bli brukt i forbindelse med de tjenester du selv ber om og oppsøker, og sekundært til å forbedre mulighetene vi som virksomhet har for å tilby deg forbedret ytelse og personalisert innhold. Det gjør vi ved å anvende informasjonen mest mulig hensiktsmessig.

All data vil bli behandlet i overensstemmelse med gjeldende lover om personvern og datasikkerhet. Lagring og databehandling vil finne sted i våre ERP, DMS- og CRM-system.

2         Informasjonskapsler / cookies

Informasjonskapsler er små datafiler som blir lagret på harddisken din. Dette gjør det lettere for deg å navigere og øker nettstedets brukervennlighet. Informasjonskapsler gjør det også lettere for oss å finne grem til de mest populære delene av vårt internett-tilbud. I neste omgang kan vi så tilpasse innholdet på våre nettsider til dine ønsker og dermed gi deg et bedre tilbud. Informasjonskapsler kan også brukes for å finne ut om din datamaskin allerede har vært i kontakt med våre nettsider. Informasjonskapsler blir bare identifisert på din datamaskin. Personopplysninger kan imidlertid lagres i informasjonskapselen, for eksempel om du har gitt samtykke til å forenkle en beskyttet internettilgang for å slippe og oppgi brukernavn og passord ved hver innlogging.

Du kan også bruke nettstedet vårt uten informasjonskapsler. De flere nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på harddisken din ved å velge og «avslå informasjonskapsler» i nettleserinnstillingene. Dersom du ikke godtar informasjonskapsler kan det imidlertid føre til funksjonsbegrensninger i våre tilbud.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne føre statistikk på hvor mange som besøker nettsidene våre, og hvordan besøkende bruker nettsidene våre. Denne statistikken benytter vi blant annet til å forbedre nettsidene, slik at du som besøker opplever økt brukervennlighet og tilfredshet. Som følge av vår bruk av informasjonskapsler kan du oppleve å se annonser fra oss på andre nettsider basert på innhold og sider du har besøkt hos oss, samt brukerinformasjon som geografisk plassering. På denne måten kan vi identifisere dine interesser og sørge for en relevant annonsering.

Nardo Bil samarbeider med digitale annonsenettverk slik, som Meta og Google for å kunne gi deg relevante tilbud når du er på disse plattformene. Markedsføring gjennom disse type plattformer innebærer profilering og segmentering. Segmentering betyr at annonsering blir rettet mot grupper basert på felles kjennetegn som kjønn, alder, bosted og lignende. Profilering betyr at du blir vist annonser basert på informasjon om hva du har vist interesse for tidligere. Vi måler også effekten av vår annonsering på Google. Nedenfor følger informasjon om hvordan vi driver markedsføring ved hjelp av tredjepartsplattformer.

Markedsføring og profilering med informasjon samlet inn av tredjeparter:

Ulike nettsteder og digitale plattformer samler informasjon om deg gjennom det du viser interesse for når du bruker deres plattformer. I tillegg bidrar Nardo Bil med å samle inn informasjon til tredjeparter om hva du er interessert i når du er på våre nettsider. Dette skjer hvis du har samtykket til tredjeparts-cookies når du har gått inn på våre nettsider. Da blir informasjon om hva du har søkt og klikket på sendt til tredjeparter. I tillegg vil Facebook fange opp at du er interessert i Nardo Bil hvis du ser på innhold vi har lagt ut på plattformene. Når vi annonserer på digitale plattformer vil du se annonser om det plattformene tror du er interessert i, basert på den informasjonen som er samlet om deg.

Du finner en oversikt over hvilke cookies som installert på våre nettsider i vår Cookie Policy.

Behandlingsgrunnlag, lagring og sletting:

For innsamling av data gjennom cookies er behandlingsgrunnlaget samtykket som er gitt på våre nettsider. I tillegg har du samtykket til at digitale plattformer, som Facebook og Google, kan samle inn, analysere og bruke personopplysningene dine gjennom innstillingene dine på plattformene. Nardo Bil lagrer ikke disse personopplysningene.

Markedsføring og profilering med kundeinformasjon vi har delt med tredjeparter:

Noen ganger vil vi benytte oss av kundematch når vi annonserer på tredjepartsplattformer å gi deg best mulig informasjon og tilbud. Ved hjelp av kontaktinformasjon du har gitt til oss kan tredjeparter som f.eks. Google og Schibsted matche deg med informasjon du har gitt til dem. Når koblingen er gjort, vil du kunne motta budskap og informasjon som vi antar er av interesse. E-post og telefonnummer er de vanligste kontaktopplysningene som brukes i matchingen, men navn, by, postkode, fylke, land, alder, mobile advertiser ID, mobilenhets-ID og uid (app id) er også mulig.

Vi oversender kontaktopplysningene kryptert til tredjeparten, som automatisk kan få en match hvis du er registrert bruker der med samme kontaktinformasjon. Etter denne matchingen slettes opplysningene.

Den informasjon vi deler om deg kan ikke bli brukt videre av tredjeparten til andre formål.

For tiden benytter vi oss av kundematch på følgende plattformer:

  • Google
  • Schibsted
  • Meta

Behandlingsgrunnlag, lagring og sletting:

Vi mener vi har en berettiget interesse i å drive markedsføring ved hjelp av kundematch, og at vår interesse overstiger de eventuelle ulemper behandlingen medfører for deg. Opplysninger om kundematch slettes umiddelbart etter at matchen er gjort og senest innen 30 dager.

Analyse med kundeinformasjon vi har utvekslet med tredjeparter:

Nardo Bil ønsker å analysere om den annonseringen vi har på tredjepartsplattformer som Google og Facebook, har den ønskede effekten. For å kunne gjøre dette overfører opplysninger om navn, bostedsopplysninger, e-post-adresse og telefonnummer. I tillegg overfører vi opplysninger om de kjøpene som er gjort i våre butikker. Disse opplysningene analyseres opp mot den annonseaktiviteten vi har hatt på plattformene og vi får tilbake aggregerte rapporter uten personopplysninger om hvordan vår annonsering har påvirket salget.

For tiden deler vi opplysninger til analyseformål med følgende tredjeparter:

  • Google

Behandlingsgrunnlag, lagring og sletting:

Vi mener vi har en berettiget interesse i å analysere effekten av vår annonsering på digitale plattformer, og at vår interesse overstiger de eventuelle ulemper behandlingen medfører for deg. Etter at analysen er gjennomført, slettes opplysningene hos Google og Facebook. Selskapene kan ikke viderebruke disse opplysningene til egne formål.

3         Kjøpsvilkår og salgsbetingelser

Et kjøp på denne nettsiden er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vi forholder oss fult og helt til disse lovene, og vilkårene oppgitt her skal ikke forstås som en begrensning i lovbestemte rettigheter, men samler partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

3.1            Avtalen

Avtalen består av salgsbetingelser opplyst her, opplysninger gitt underveis i bestilling, og eventuelt andre særskilte og avtalte vilkår. Ved eventuell motstridende opplysninger, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran, såfremt det ikke ufravikelig strider mot lovgivning. Avtalen vil også bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og privat forbruker.

Avtalen trer i kraft i det kjøper gjennomfører et kjøp og sender bestilling til selger, og er dermed bindende for begge parter.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selger i bestillingsløsningen på nettsidene eller i kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

3.2            Partene

Selger er Nardo Bil AS, org.nr. 934 761 472, Tungavegen 2, 7047 Trondheim, +47 738 94 300, post@nardobil.no, og omtales heretter som selger i disse vilkårene.

Kjøper er forbrukeren som foretar bestilling og gjennomfører et kjøpt på disse nettsidene.

3.3            Pris og betaling

3.3.1           Pris

Den prisen som er oppgitt på disse nettsidene er den totale prisen kjøper skal betale for vare og/eller tjeneste. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostander som selger ikke har informert om før kjøpet gjennomføres, skal ikke kjøper bære. Nettsidene oppdateres jevnlig, hvilket garanterer at den oppgitte prisen alltid er den aktuelle prisen. Selger reserverer seg for prisendring eller prisfeil, men rett til å kansellere ordre og bryte avtalen om nødvendig.

Selger tar forbehold om feil i lagerbeholdning. Dersom noen av varene som er bestilt mangler på lager, vil vi sende varene som er på lager og kreditere manglende vare, eventuelt slette bestillingen og bryte avtalen. I et slikt tilfelle vil kjøper bli varslet via e-post eller telefon.

3.3.2           Betaling

Selger kan kreve betaling for vare av kjøper fra det tidspunktet vare blir sendt fra selger til kjøper.

Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling og kortet vil bli belastet for avtalt sum samme dag som vare sendes fra selger.

Ved betaling med faktura blir faktura utsted ved forsendelse av vare og sendt til kjøper. Betalingsfrist fremgår av faktura, og er på minimum 10 dager fra den utstedes.

Kjøpere som ikke er fylt 18 år, kan etter norsk lov ikke betale med etterfølgende faktura.

3.4            Frakt og levering

3.4.1           Levering

Levering er skjedd når kjøper, eller dens representant, har overtatt forsendelsen. Det vil si når pakken er hentet ut av postkassen, tatt inn fra dørmatten, eller kvittert ut på hentested.

Kjøper er ansvarlig for at informasjon som oppgis ved bestilling er korrekt, og selger er kun ansvarlig for å sende leveranse til informasjon oppgitt ved bestilling.

Levering skjer med Bring AS. Leveringstid vil variere og avhenger av hvilken ukedag, hvilken tid på døgnet bestillingen gjennomføres og om varene er på lager. Kjøper vil få beskjed fra selger når bestillingen er sendt fra selgers lager.

Dersom bestillingen er skadet ved levering må dette snarest og på ankomstdagen meldes skriftlig til selger med informasjon i form av tekst og bilder. Om emballasjen er skadet på leveringstidspunktet skal dette også meldes direkte til den tredjepart du mottar bestillingen fra før du kvitterer ut bestillingen.

3.4.2           Risiko for varen

Selger er ansvarlig for bestillingen og all risiko knyttet til den frem til kjøper eller dens representant har fått bestillingen levert i tråd med levering punkt 3.4.1. Fra det tidspunktet kjøper eller dens representant mottar bestillingen, går også risiko over på kjøper.

3.4.3           Forsinkelse og manglende levering

Dersom bestillingen ikke er kommet frem innen 4 uker fra mottatt beskjed om at bestilling er utsendt, er kjøper ansvarlig for å gi selger beskjed om dette. Selger anser bestillingen som levert og avsluttet om ikke annet er opplyst om fra kjøper innen dette tidspunktet.

Dersom selger ikke leverer bestilling eller leverer for sent i henhold til avtale mellom partene, og dette ikke på noen måte skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til gjeldende forbrukerkjøpslov av norsk lov, holde kjøpesum tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selger. Kravet bør av bevishensyn være skriftlig – for eksempel i form av e-post.

3.4.3.1             Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring selger ikke rår over og ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostand for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selger oppfyller. Skulle utfordringene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper kreve oppfyllelse.

Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse om den venter urimelig lenge med å fremme krav om oppfyllelse.

3.4.3.2             Heving

Dersom selger ikke leverer bestillingen på leveringstidspunktet, skal kjøper oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer bestilling innen tilleggsfristen, kan kjøper heve kjøpet.

Kjøper kan også heve kjøpet umiddelbart om selger nekter å levere bestillingen.

Ved heving av kjøpet må krav om heving gjøres gjeldende skriftlig til selger innen rimelig tid etter at kjøper ble informert om levering.

3.5            Angrerett, reklamasjon og retur

3.5.1           Mangel ved varen – reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at mangel ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger beskjed om at den vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok om det skjer innen to måneder fra mangel ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selger.

Reklamasjon til selger skal skje skriftlig via delelager.nardo@nardobil.no

3.5.1.1             Retting eller omlevering

Kjøper kan velge mellom å kreve mangel rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføring av kravet er umulig eller volder selger urimelige kostander. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to rettinger.

3.5.1.2             Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingenes verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøper.

3.5.2           Bytte og angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, eksempelvis ved en personalisert eller på annen måte tilpasset vare, kan kjøper angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Om avtalen er unntatt angrerettloven må selger opplyse om det.

Kjøper må gi selger melding om bruk av angrerett innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager, men dersom fristen ender på en lørdag, søndag, helligdag eller høytidsdag etter norsk kalender, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom kjøper gir selger beskjed før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angrerett er blitt gjort gjeldende og angrerett må derfor skje skriftlig via angrerettskjema, e-post eller brev.

Angrefristen begynner å løpe når varen er mottatt av kjøper eller dens representant etter vilkår for levering beskrevet i punkt 3.4.1.

Ved bruk av angrerett må vare leveres tilbake til selger uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angrerett er gitt. Kjøper dekker de direkte kostandene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt.

3.6            Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige plikter etter avtale og lov, og det ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøper.

3.6.1           Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesum. Er varen ikke levert, taper selger sin rett dersom den venter urimelig lenge med å fremme kravet. Garanti og kjøpslovgiving

Garanti som gis av selger eller produsent, gir kjøper rettigheter i tillegg til de kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

3.6.2           Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperen side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

3.6.3           Renter ved forsinket betaling og inkassogebyr

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesum i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesum etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende utbetaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso og kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

3.6.4           Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Et slik gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. Gebyret er kostnad for frakt og returfrakt tillagt 10% servicehonorar.

3.7            Garanti og kjøpslovgivning

Garanti som gis av selger eller produsent, gir kjøper rettigheter i tillegg til de rettigheter kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelser eller mangler opplyst i punkt 3.4 og 3.5

3.8            Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger via gjennomført kjøp er selger. Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelse etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utvelevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre avtalen med kjøper, eller i lovbestemt tilfelle.

3.9            Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid og partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på nardobil.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Trøndelag tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Dersom du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til forbrukerrådet. Forbrukerrådet er et statlig forvaltningsorgan som veileder forbrukere og megler i tvist mellom forbruker og næringsdrivende.

Dersom det ikke lykkes å oppnå minnelig løsning, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller via www.forbrukerradet.no.

4         Om oss

Nardo Bil AS, 934761472 er et aksjeselskap etter norsk lov og en del av Nardo Bil Gruppen AS.

Postadresse: Tungavegen 2, 7047 Trondheim

Besøksadresse: Tungavegen 2, 7047 Trondheim

Åpningstider: Man-fre 07.30-16.30, lør 10-15

Telefonnummer: 73 89 43 00

Mailadresse: delelager.nardo@nardobil.no