Vi trenger flere lærlinger!

Hva skal til for å bli lærling? Vi har tatt en prat med Ole Johan Brovold som er daglig leder for Opplæringskontoret for Bilfag AS.

Fire Nardo Bil-ansatte foran hvit Volvo

Læreløpet hos Nardo Bil 

Nardo Bil er alltid på jakt etter dyktige og engasjerte lærlinger. De fleste lærlingene som starter hos Nardo Bil følger 2+2-løpet, det vil si 2 år videregående skole og 2 år læretid i bedrift. Man går da VG1 TIF (teknologi og industrielle fag) og deretter VG2 kjøretøy. Under utplasseringsperiodene på skolen blir ofte elevene som utviser gode holdninger og interesse for faget, tilbudt lærlingekontrakt når skoleløpet er ferdig. Det er også mulig å starte andre læreløp og Nardo Bil har gjennomført blant annet et lengre løp der kandidaten har annen skolegang som er gjennomført, feks 3 år studiespesialisering og deretter 3,5 års læretid.

God og tett oppfølging

Lærlingen er med på alle arbeidsoppgaver som mekanikerne på verkstedet utfører i sitt daglige arbeid. Den første tiden er ofte lærlingen med sin egen instruktør og får etter hvert prøve seg på selvstendige arbeidsoppgaver. Lærlingene blir også innrullert i Nardo Bil sitt PST-system (Personlig Servicetekniker), dette bidrar til en kompetanse som omhandler bl.a. kundebehandling og fakturering.

Lærlingene blir ivaretatt i ulike team på verkstedet med egne instruktører som følger opp lærlingene. En hovedansvarlig for lærlingene sørger for å kvalitetssikre at lærlingene kommer gjennom alle læreplanmålene i læreplanen. Ofte arrangeres interne kurs der lærlingene får gjennomgått teoretiske og praktiske oppgaver. Nardo Bil er også tilknyttet Opplæringskontoret for Bilfag som ordner med lærlingekontrakt og annen dokumentasjon som skal på plass i et læreforhold. Lærlingene er på lærlingesamling og egne kurs hos Opplæringskontoret og får besøk fra dem hvert halvår for vurderingssamtaler.

Få mer info om mulighetene som finnes 

For de som ønsker mer info om mulighetene for lærlingeplass hos Nardo Bil, kan bedriften kontaktes direkte eller via Opplæringskontoret for Bilfag. Nardo Bil tar i mot elever fra ulike skoler på omvisning og bidrar med ressurser i rekrutteringsarbeidet til bilbransjen sammen med Opplæringskontoret.

Mann sitter på huk foran hvit Volvo
Mekaniker jobber i motorrommet på en bil