Nytt bilpartnerskap fra Stjørdal til Rørvik

Nytt bilpartnerskap fra Stjørdal til Rørvik: Med 150 års erfaring satser forhandlerne sammen nord i Trøndelag

Eierne av bilforhandlerne Otto Moe, Nardo Bil og Melhus Bil har inngått avtale om å slå sammen sine selskap i Stjørdal, Steinkjer, Namsos, Rørvik og Grong. Salg av Volvo og Ford nord i Trøndelag vil dermed samles under ett felles eierskap fra 1. juli 2023. Det nye selskapet vil bestå av ca. 100 medarbeidere, og selge ca. 2 500 biler pr. år. Merkevarene Otto Moe, Nardo Bil og Melhus Bil vil videreføres i markedet også etter sammenslåingen. Avdelinger i Nardo Bil og Melhus Bil sør for Stjørdal inngår ikke i transaksjonen, og vil fortsatt være under eksisterende eierskap i hhv. Nardo Bil og Melhus Bil.
Lang historie i sine lokale markeder

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått til denne sammenslåingen med Nardo Bil og Melhus Bil sier Otto Moe, styreleder i Otto Moe AS. Dette er en fremtidsrettet satsning, og vi vil med dette oppnå synergier og stordriftsfordeler gjennom å bli en større aktør i et marked som er fire ganger større enn det vi betjener i dag. Vi kjenner Melhus Bil og Nardo Bil som offensive aktører og vi vil med dette legge grunnlaget for de beste kundeopplevelsene, både digitalt og i butikkene våre.

— Teamet i Otto Moe har masse bilerfaring gjennom å ha vært i bransjen i hele 80 år. Vi gleder oss til at medarbeiderne i Otto Moe blir en del av laget.

Rune Wang-Henrichsen
Konsernleder Nardo Bil Gruppen

Representanter fra de tre samarbeidende bilforhandlerne. Fra venstre: Rune Wang-Henrichsen (konsernleder Nardo Bil), Frank Skjærstad (økonomisjef Nardo Bil), Rune Hagen (assisterende konsernleder Melhus Bil), Rune Vikvald (konsernleder Melhus Bil), Gisle Langli (forretningsutvikler Otto Moe), Otto Moe (daglig leder Otto Moe) og Torstein Lien Granli (Business Controller Nardo Bil).

 

Nardo Bil og Melhus Bil, begge med utspring fra Trondheim, har drevet salg av Volvo og Ford i felles lokaler i Stjørdal og Steinkjer siden 2017. Nå blir også Otto Moe sine virksomheter i Namsos, Rørvik og Grong en del av det samme kollektivet.

– Teamet i Otto Moe har masse bilerfaring gjennom å ha vært i bransjen i hele 80 år. De har vært utrolig flinke til å utnytte potensialet i sitt lokale marked, og har oppnådd en veldig god posisjon hos kundene. Bilsalg vil antakelig digitaliseres mer og mer i årene fremover, og vi mener menneskene vil spille en vesentlig rolle i bransjen også fremover. Vi gleder oss til at medarbeiderne i Otto Moe blir en del av laget. Dette sier Rune Wang-Henrichsen, eier og leder av Nardo Bil.

Melhus Bil ble etablert i 1987, og eier Rune Vikvald mener det er en god løsning å bygge et større og mer effektivt selskap i den nordlige delen av Trøndelag: – Bilbransjen er i endring, og i fremtiden handler det om å være enda mer effektiv i måten å drive på. En bilbutikk må selge og reparere flere biler enn tidligere for å opprettholde fortjenesten. Gjennom sammenslåingen blir dette et svært solid selskap med gode forutsetninger for å lykkes.

To sterke partnere blir til tre

Noe av bakgrunnen for at nettopp disse tre partene har funnet sammen, skyldes blant annet deres felles historie knyttet til hvilke bilmerker de representerer. Nardo Bil er en av Norges største forhandlere av Volvo, en posisjon Melhus Bil har på Ford. I Steinkjer og Stjørdal har Nardo Bil og Melhus Bil drevet sammen som én forhandler siden 2017, og 1. april flyttet de inn i helt nytt bilanlegg på Sannan i Steinkjer. Otto Moe har historisk representert både Volvo og Ford i den nordligste delen av Trøndelag. Det nye selskapet som vil drive fem bilforhandlere av Volvo og Ford vil ha følgende eierskap: 51 % Nardo Bil Gruppen AS, 29 % Melhus Bil Trondheim AS og 20 % Otto Moe Holding AS.

— Vi i Volvo mener fremtidens bilbransje vil defineres av færre og sterkere enheter, og denne sammenslåingen er et godt eksempel på hva som vil være en suksessfaktor for å lykkes. Vi ønsker Nardo Bil, Melhus Bil og Otto Moe lykke til med samarbeidet, og ser frem til å se mange fornøyde Volvo-eiere på veien nord i Trøndelag fremover.

Rita Kristin Broch
Administrerende direktør i Volvo Car Norway

Sterk tilstedeværelse nord i Trøndelag

Det sammenslåtte nye selskapet vil ha fem bilforhandlere mellom Stjørdal og Rørvik, og har med dette en sterk tilstedeværelse i regionen. Alle lokasjoner tilbyr både bilsalg og verkstedtjenester:

  • Nardo og Melhus Bil Steinkjer
  • Nardo og Melhus Bil Stjørdal
  • Otto Moe Namsos
  • Otto Moe Rørvik
  • Otto Moe Grong

Støttes fra bilimportørene

Importørene av Volvo og Ford i Norge har vært involvert underveis i prosessen, og støtter partenes beslutning om å slå seg sammen. – En samling av krefter nord i Trøndelag og samtidig dra nytte av både Melhus Bil og Otto Moe sin lokalkunnskap og dedikerte Ford-kompetanse gir slagkraft til å møte fremtiden og levere fremtidens kundereise sømløst fysisk og digitalt i en omnikanal opplevelse, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge AS, Per Gunnar Berg. Videre tilføyer han at dette vil være viktig i Fords ambisiøse vekstplan og store volumer med det enorme modellutvalget som er i anmarsj, både innenfor nyttekjøretøy og personbil.

Administrerende direktør hos Volvo-importøren i Norge, Rita Kristin Broch, er også positiv: – Vi i Volvo mener fremtidens bilbransje vil defineres av færre og sterkere enheter, og denne sammenslåingen er et godt eksempel på hva som vil være en suksessfaktor for å lykkes. Vi ønsker Nardo Bil, Melhus Bil og Otto Moe lykke til med samarbeidet, og ser frem til å se mange fornøyde Volvo-eiere på veien nord i Trøndelag fremover.